Βελανιδιά η Ήμερη

Η βελανιδιά είναι ένα μακρόβιο δέντρο (μπορεί να φτάσει και τα 500 χρόνια ζωής). Έχει μεγάλες διαστάσεις, αφού φτάνει έως και τα 50 μέτρα σε ύψος, αλλά αργή ανάπτυξη. Για να φτάσει στην πρώτη της καρποφορία μάλιστα αναφέρεται ότι πρέπει να περάσουν 60 έτη.  Αυτό που κάνει το δέντρο να ξεχωρίζει είναι η αντοχή του στις εδαφοκλιματικές συνθήκες (αντοχή τόσο σε ζέστη, όσο και κρύο), αλλά και η ικανότητα του να καίγεται αργά, χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό σε περιοχές με έντονο τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ακόμα, συμβάλει με το δυνατό ριζικό του σύστημα στην συγκράτηση του εδάφους και την αποφυγή της διάβρωσης.

Παρόμοια προϊόντα