Αριά / Βελανιδιά

Η δρυς η ίληξ, με κοινές ονομασίες όπως αριά, ασίλακας και κλαδί είναι δέντρο που κατάγεται από τα δάση της Μεσογείου. Έχει ύψος έως και 25 μέτρα με κόμη στρογγυλού σχήματος. Τα φύλλα της είναι λογχοειδούς σχήματος, δερματώδη και γυαλιστερά. Φέρει ιδιαίτερη αντοχή στην ξηρασία, ενώ προτιμά τα καλά αποστραγγισμένα εδάφη.

Παρόμοια προϊόντα