Πολιτική Απορρήτου

Our website address is: https://delta-trees.com.

1. Ο όρος “Προσωπικά Δεδομένα”, αναφέρεται σε πληροφορίες που σας αφορούν, όπως όνομα , επώνυμο, διεύθυνση ταχυδρομική και ηλεκτρονική, τηλέφωνο, φύλο, διάφορες παρατηρήσεις που έχουν σταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν, εφεξής “Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα”.

2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου και η συγκατάθεσή του είναι σύννομη εφόσον έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του. Εάν ο/η ανήλικος/η είναι κάτω των 15 ετών μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα του /της μόνο με την συγκατάθεση του κηδεμόνα του/της.

3. Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στην Ιστοσελίδα μας συλλέγουμε μόνο όσα δεδομένα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει με την συγκατάθεσή σας, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies.

4. Τα στοιχεία ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα τα κρατάμε στη βάση δεδομένων μας για πέντε χρόνια, για την εξυπηρέτηση της Πολιτικής μας που αφορά τις οικονομικές συναλλαγές μας μαζί σας και άλλες τυχόν συνεννοήσεις.

5. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να  παρακολουθεί  την  δραστηριότητα  των  χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους  μέσα στον Ιστότοπο.

6. Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως για:

7. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται είτε προς εξυπηρέτηση των προσφερόμενων υπηρεσιών είτε στηρίζεται στη συναίνεση σας. Αφορά τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα και κάνουμε προσπάθεια να συλλέγουμε τα ελάχιστα, όσο λιγότερα τόσο καλύτερα.

8. Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό των Φυτωρίων Δέλτα, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Χρησιμοποιούμε τρίτα πρόσωπα για να διευκολύνουμε την Υπηρεσία μας, να εκτελούμε υπηρεσίες που σχετίζονται με το σκοπό των Φυτωρίων Δέλτα ή να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η Ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενό της. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες για λογαριασμό μας και είναι υποχρεωμένα να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Οι Εκτελούντες την Eπεξεργασία και όλα τα τυχόν τρίτα πρόσωπα υπόσχονται και έχουν συμφωνήσει:

9. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην των όσων απαραιτήτως πρέπει να σταλούν στο εξωτερικό για την εκτέλεση της σύμβασης.

10. Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

11. Σας υποσχόμαστε ότι θα τα φυλάμε με ασφάλεια για να μην μπορεί να τα δει ή να τα αντιγράψει κανείς. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

12. Σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

13. Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@delta-trees.com και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

14. Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

15. Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

16. Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

17. Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Τα Φυτώρια Δέλτα είναι ο Yπεύθυνος Eπεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται.