Βιβούρνο & Φωτίνια

Tο βιβούρνο και η φωτείνια λόγω του συμπαγούς σχήματός τους και της ταχύτατης ανάπτυξής τους, χρησιμοποιούνται συχνά ως φυτικοί φράκτες που φτάνουν έως και τα 4 μέτρα. Ακόμα τους συναντά κανείς και μεμονωμένα ή συνδυαστικά με άλλους θάμνους, όπως ο πυράκανθος και η φορσύθια, δημιουργώντας υπέροχες χρωματικές συνθέσεις.