Πλάτανος

Ο πλάτανος είναι ένας από τους φυλλοβόλους πρωταγωνιστές της κηποτεχνίας. Το μεγαλοπρεπές ύψος του που αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, μπορεί να ξεπεράσει τα 25 μέτρα. Λόγω της μορφής του και της ατμόσφαιρας που δημιουργεί γύρω του, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με σημεία συγκέντρωσης των ανθρώπων, για αυτό και τοποθετείται σε πάρκα, πλατείες, αλλά και μεγάλους κήπους για σκίαση. Φέρει μεγάλα παλαμοειδή φύλλα με 5 λοβούς, αλλά και ένα υπέροχο κορμό που δημιουργεί αφηρημένα σχέδια, καθώς αποφλοιώνεται. Είναι δέντρο με μικρές εδαφικές απαιτήσεις , ενώ προτιμά την υγρασία, έχοντας ταυτόχρονα και αντοχή στη ζέστη.

Παρόμοια προϊόντα